Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 67-02S An Giang

Danh mục chi tiết

Report Abuse

Trạm Đăng Kiểm Xcg Châu Đốc

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 67-02S An Giang

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 67-02S An Giang

  • Địa chỉ: 68 Châu Phú A, Tx Châu Đốc, An Giang.
  • Điện thoại: 02963569199
  • Fax: 02963569199
  • Email: tramdangkiem.chaudoc@angiang.gov.vn
  • Giám đốc: Nguyễn Thiện Bằng  0913786141
  • P.Giám đốc: Hồ Minh Ức. 0913173107
  • P.Giám đốc: Trương Công Khánh Dân. 0913848424

Từ khóa

Địa điểm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Trạm Đăng Kiểm Xcg Châu Đốc, Châu Phú A, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam
Điện thoại

Author Info

admin

Member since 4 năm ago
View Profile

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 67-02S An Giang 0 reviews

Login to Write Your Review

There are no reviews yet.

Car247.net

FREE
VIEW