Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7501S – Huế

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 75-01S Huế

Danh mục chi tiết

Report Abuse

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7501S – Huế
0 0 Reviews

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 75-01S Huế

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 75-01S Huế

  • Địa chỉ: 150 Điện Biên Phủ, TP Huế
  • Điện thoại: 02343826791
  • Fax: 02343836259
  • Email: dangkiemtthue@gmail.com
  • P.giám đốc phụ trách: Đào Hữu Long – 0914126165
  • P.giám đốc: Ngô Văn Tiến – 0905828400
  • P.giám đốc: Trần Hưng Huy – 0905821726
  • P.giám đốc: Dương Phúc Thiện – 0915401122

Từ khóa

Địa điểm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới 75.01S, Điện Biên Phủ, Trường An, Thành phố Huế, Huế, Việt Nam
Điện thoại

Author Info

admin

Member since 5 năm ago
View Profile

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 75-01S Huế 0 reviews

Login to Write Your Review

There are no reviews yet.

Car247.net

FREE
VIEW