Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 79-01S Khánh Hoà

Danh mục chi tiết

Report Abuse

trung tâm đăng kiểm

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 79-01S Khánh Hoà

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 79-01S Khánh Hoà

  • Địa chỉ: Đường 2 tháng 4,Đồng Đế, Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hoà.
  • Điện thoại: 02583831003
  • Fax: 02583836191
  • Email: dangkiemkhanhhoa@gmail.com
  • Giám đốc: Phù Minh Sơn – 0903592857
  • Phó Giám đốc: Nguyễn Xuân Thu – 0985200224
  • Phó Giám đốc: Trần Xuân Khánh– 0947987479

Từ khóa

Địa điểm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới 7901S - Khánh Hoà, Hai Tháng Tư, Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại

Author Info

admin

Member since 4 năm ago
View Profile

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 79-01S Khánh Hoà 0 reviews

Login to Write Your Review

There are no reviews yet.

Car247.net

FREE
VIEW