Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 81-02D Gia Lai

Danh mục chi tiết

Report Abuse

images2700717_nm

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 81-02D Gia Lai

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 81-02D Gia Lai

  • Địa chỉ: Làng Đai, xã Biển Hồ, Pleiku, Gia Lai.
  • Điện thoại: 02692221217
  • Fax: 026993735021
  • Email: t8102d@yahoo.com.vn
  • Giám đốc: Trần Đình Vinh– 0976638587
  • P.giám đốc: Đỗ Đình Bằng – 0903510307

Từ khóa

Địa điểm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8102D - Gia Lai, Trà Đa, Thành phố Pleiku, Gia Lai, Việt Nam
Điện thoại

Author Info

admin

Member since 4 năm ago
View Profile

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 81-02D Gia Lai 0 reviews

Login to Write Your Review

There are no reviews yet.

Car247.net

FREE
VIEW