Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 86-01S Bình Thuận

Danh mục chi tiết

Report Abuse

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8601S – Bình Thuận

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 86-01S Bình Thuận

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 86-01S Bình Thuận

  • Địa chỉ: Số 5 Từ Văn Tư, Phan Thiết, Bình Thuận
  • Điện thoại: 02523821961
  • Fax: 02523827426
  • Email: dangkiem@sgtvt.binhthuan.gov.vn
  • Giám đốc: Trương Ngọc Thiện – 0983881817

Từ khóa

Địa điểm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
5 Từ Văn Tư, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Điện thoại

Author Info

admin

Member since 4 năm ago
View Profile

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 86-01S Bình Thuận 0 reviews

Login to Write Your Review

There are no reviews yet.

Car247.net

FREE
VIEW