Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới24-01D Lào Cai

Danh mục chi tiết

Report Abuse

trung tâm đăng kiểm 2401D

Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới24-01D Lào Cai

Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới24-01D Lào Cai

  • Địa chỉ: Phường Bắc Cường, Tp Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
  • Điện thoại: 02143842757
  • Fax: 02143842813
  • Email: laocaidk@gmail.com
  • Giám đốc: Phạm Mạnh Tường – 0913314855
  • Phó Giám đốc: Lê Văn Liên – 0912194801

Từ khóa

Địa điểm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới 2401D - Lào Cai, Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam
Điện thoại

Author Info

admin

Member since 4 năm ago
View Profile

Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới24-01D Lào Cai 0 reviews

Login to Write Your Review

There are no reviews yet.

Car247.net

FREE
VIEW