Mercedes-Benz Haxaco Kim Giang

Danh mục chi tiết

Report Abuse

Mercedes- Benz Haxaco Kim Giang
0 0 Reviews

Mercedes-Benz Haxaco Kim Giang

Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (“Công ty”) là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ một xí nghiệp của Công ty cơ khí giao thông vận tải Ô tô Sài Gòn (nay là Tổng Công ty Cơ khí Ô tô Sài Gòn) theo Quyết định

số 6481/QĐ-UB-KT ngày 15 tháng 10 năm 1999  của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302000126, đăng ký lần đàu ngày 17 tháng 5 năm 2000. Vốn điều lệ: 17,7 triệu USD.

Mercedes-Benz Haxaco Kim Giang tọa lạc tại địa chỉ 256 Kim Giang, Hoàng mai, Hà Nội.

 

Từ khóa

Địa điểm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
256 Đường Kim Giang, Kim Văn, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại

Author Info

admin

Member since 4 năm ago
View Profile

Mercedes-Benz Haxaco Kim Giang 0 reviews

Login to Write Your Review

There are no reviews yet.

Car247.net

FREE
VIEW