Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 36-02S Thanh Hoá

Danh mục chi tiết

Report Abuse

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 36-02S Thanh Hoá

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 36-02S Thanh Hoá

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 36-02S Thanh Hoá

  • Địa chỉ: Phường Bắc Sơn, Tx Bỉm Sơn, Thanh Hoá.
  • Điện thoại: 02373776700
  • Fax: 02373771577
  • Email: Dangkiemthanhhoa@gmail.com
  • Giám đốc: Lâm Minh Phúc – 0913293741
  • P. Giám đốc: Bùi Văn Tuyên – 0912142347
  • P. Giám đốc: Nguyễn Văn Khoát – 0913293246

Từ khóa

Địa điểm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3602S, Khu phố 1, Bắc Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam
Điện thoại

Author Info

admin

Member since 4 năm ago
View Profile

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 36-02S Thanh Hoá 0 reviews

Login to Write Your Review

There are no reviews yet.

Car247.net

FREE
VIEW