Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6201S Long An

Danh mục chi tiết

Report Abuse

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 62-01S Long An

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6201S Long An

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 62-01S Long An

  • Địa chỉ: Số 12 Quốc Lộ 1, Phường 5, Thị xã Tân An, Long An.
  • Điện thoại: 02723827511
  • Fax: 0272.3821496
  • Email: ttdkx@longan.gov.vn
  • Giám đốc: Mai Văn Nhẫn. 0918170802
  • P. Giám đốc: Hồ Văn Dũng. 0919127782

Từ khóa

Địa điểm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6201S - Long An, Quốc lộ 1A, Phường 5, Tân An, Long An, Việt Nam
Điện thoại

Author Info

admin

Member since 4 năm ago
View Profile

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6201S Long An 0 reviews

Login to Write Your Review

There are no reviews yet.

Car247.net

FREE
VIEW